Na zlecenie MSWiA, w ramach projektu systemowego Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym, stworzony został model referencyjny systemu antykorupcyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego. Oprogramowanie jest oparte o zoptymalizowaną aplikację informatyczną dla Systemu Przeciwdziałania Konfliktowi Interesów umożliwiającą dostosowanie systemu dla indywidualnych wymagań urzędu. Zdaniem MSWiA, aplikacja pozwala nie tylko skutecznie zarządzać ustanowionym systemem zarządzania, ale i umożliwia nadzór nad dokumentacją i uprawnieniami w systemie. Ponadto, stanowi źródło wiedzy dla pracowników, co do stawianych im zadań. Oprogramowanie w czytelny sposób prezentuje strukturę wdrożonego systemu, a w szczególności procedury i instrukcje postępowania. Szerokie możliwości dostosowania aplikacji do własnych potrzeb sprawiają, iż w wielu przypadkach staje się ona kluczowym elementem działania organizacji. Ministerstwo podkreśla, iż wykorzystanie aplikacji pozwala na ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu antykorupcyjnego oraz usprawnia komunikację wewnętrzną. Swoją funkcjonalnością obejmuje również prowadzenie analizy ryzyka, a co za tym idzie identyfikację punktów podatnych na nadużycia oraz wdrażanie mechanizmów postępowania z ryzykiem i jego monitorowania. Aplikacja może również z powodzeniem być wykorzystywana do prowadzenia działań związanych z kontrolą zarządczą pierwszego i drugiego stopnia.

Model referencyjny systemu antykorupcyjnego dostępny jest pod adresem: http://quality.oprogramowanie.dga.pl:443/mswia