Słabe zainteresowanie rozprawą potwierdzają statystyki. Żadna rozprawa nie odbyła się jeszcze w: Szczecinie, Bydgoszczy, Opolu, Olsztynie, Zielonej Górze, Krakowie, Łodzi. Po jednej rozprawie przeprowadzono w izbach skarbowych w: Katowicach, Rzeszowie, Lublinie. – W rozprawie uczestniczyła strona wraz z pełnomocnikiem. W jej toku udało się wyjaśnić istotne dla sprawy okoliczności – wskazuje Michał Kasprzak z Izby Skarbowej w Katowicach.
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>