W konferencji wezmą udział samorządowcy, pracownicy instytucji ochrony przyrody oraz firm i organizacji prowadzących konsultacje społeczne. Będą rozmawiać o przykładach dobrych praktyk w tej dziedzinie. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, instytucji zarządzających obszarami cennymi przyrodniczo. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji zarówno na temat wartych naśladowania przykładów, jak i problemów związanych z prowadzeniem konsultacji w Polsce.

Konferencję poprowadzi redaktor Jacek Żakowski.

Jej przebieg będzie można śledzić on-line na: http://www.ustream.tv/channel/geokonsultacje

Udział w tym wydarzeniu pozwoli zapoznać się między innymi z:
•przykładami dobrej współpracy między instytucjami zaangażowanymi w proces konsultacji i uzgodnień na etapie przygotowania projektu planowanej inwestycji,
•przykładami konsultacji społecznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych we współpracy z wykonawcami projektów inwestycyjnych,
•problematyką partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji.

Konferencja organizowana jest w ramach warsztatów edukacyjnych projektu: Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych (Geokonsultacje+), który uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Towarzyszyć jej będzie multimedialna wystawa prezentująca prace laureatów konkursu Zielony Wizjoner (konkursu na najlepsze uczniowskie konsultacje społeczne wokół „inwestycji marzeń) oraz ekspozycje firm i instytucji poświęcone problematyce konsultacji społecznych.

Forma i zakres prowadzonych konsultacji społecznych, jak też stopień zaangażowania społeczeństwa w procesy decyzyjne, świadczą o dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego. W naszym projekcie zdecydowaliśmy się na podjęcie trudnej tematyki konsultacji społecznych. Zaprosiliśmy do aktywnego zaangażowania się pracowników samorządów i instytucji ochrony przyrody, ale przede wszystkim młodzież biorącą udział w konkursie Zielony Wizjoner. Dziś możemy podziwiać imponujące efekty współpracy nawiązanej między samorządami a uczniami – mówi Monika Rusztecka, Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa (koordynator projektu Geokonsultacje+) – Jednocześnie przez nasze działania chcemy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w polityce dotyczącej planowania przestrzennego w gminach – dodaje.

Szczegółowe informacje można znaleźć na http://geokonsultacje.edu.pl/warsztaty/konferencja