MSZ: niech prokuratura ściga antysemitów

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski domaga się od prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta ścigania autorów antysemickich wpisów w internecie i haseł na stadionach....

30.12.2010

Edukacja HR-owca

HR

Edukacyjne ścieżki HR-owca często przypominają mityczny labirynt. Personalni nieustannie lawirują między twardymi i miękkimi procesami HR, światowymi benchmarkami i realiami funkcjonowania...

29.12.2010

CLP - nowe zasady klasyfikacji substancji i preparatów

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz...

29.12.2010

Środki ochrony indywidualnej

BHP

W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić...

29.12.2010

E-aukcja bez podpisu elektronicznego

W celu zwiększenia zainteresowania aukcją i licytacją elektroniczną Urząd Zamówień Publicznych proponuje wprowadzenie regulacji umożliwiającej składanie postąpień nieopatrzonych bezpiecznym podpisem...

29.12.2010

KRS krytycznie o konkursie na aplikację

Złe warunki lokalowe, zbyt drogi egzamin, wybór Krakowa jako miejsca na konkurs, za trudne kazusy - to główne zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa do tegorocznego konkursu na aplikację ogólną....

29.12.2010

Gospodarka finansowa na nowo

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej istotne m.in. dla jednostek organizacyjnych tworzonych przez samorządy.

29.12.2010

Czas na oświadczenia majątkowe

Samorząd terytorialny

Samorządowcy, ktrzy objęli mandaty i funkcje w wyniku wyborw, ktre odbyły się 21 listopada i5 grudnia 2010 r., muszą złożyć pierwsze oświadczenia majątkowe. Radni wszystkich szczebli oraz wjtowie,...

29.12.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski