Konsorcjum włoskich firm Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia wygrało przetarg na budowę spalarni odpadów, która ma obsługiwać Bydgoszcz i Toruń. Włosi mają dwa lata, by oddać do użytku instalację wartą ponad 528 mln zł.

Organizująca przetarg komunalna spółka ProNatura z Bydgoszczy planowała przeznaczyć na budowę spalarni 504 mln zł. Oferta włoskiego konsorcjum była o 24 mln zł większa, ale i tak najtańsza spośród czterech, jakie wpłynęły.

"Pierwotnie planowaliśmy przeznaczyć na realizację inwestycji 504 mln zł brutto. Zamawiający ma jednak możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty" – poinformował w piątek Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury.

Kryteriami oceny czterech złożonych w postępowaniu przetargowym ofert były: cena, koszty eksploatacyjne i parametry gwarantowane instalacji. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi ponad 528 mln 288 tys. zł brutto.

"Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne, stacji przeładunkowej w Toruniu i uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych" - powiedział Janczylik.

Budowa spalarni to jedna z największych inwestycji w regionie kujawsko-pomorskim, realizowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Zakład ma powstać na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i pod koniec 2014 roku zacząć przyjmować pierwsze tony śmieci.

Rocznie utylizować będzie około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z 16 gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego. Spalarnia ma rozwiązać nie tylko problem składowania śmieci, ale będzie również źródłem zielonej energii.

Podczas utylizacji wyprodukowany zostanie prąd, który w pełni powinien pokryć potrzeby inwestorów z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a także dostarczyć ciepło, które w ponad 90 proc. pokryje zapotrzebowanie Bydgoszczy poza okresem grzewczym.

Budowie towarzyszyć będzie proekologiczna kampania informacyjna i edukacyjna dotycząca właściwego postępowania z odpadami i zachęcająca do ich segregacji. Dzięki inwestycji dwa największe miasta regionu kujawsko-pomorskiego oraz sąsiadujące z nimi gminy będą miały wspólny system gospodarki odpadami zgodny z wymogami UE.

Do przetargu zgłosiło się czterech oferentów. Konsorcjum PBG, PBG Energia, Constructions Industriales de la Mediterranee - CNIM i Rafako wyceniło ofertę na 789,6 mln zł; konsorcjum Polimex Mostostal, Fisia Babcock Environment i Korporacja Budowlana Doraco - na 797,7 mln zł, zaś Astaldi, Termomeccanica Ecologia - na 528,2 mln zł, a Mostostal Warszawa - na 644,5 mln zł. (PAP)