Rząd poprawi przepisy dla powodzian

Zgodnie z projektem MSWiA dotyczącym ustawy o usuwaniu skutków powodzi, wszyscy, którzy ucierpią w przyszłości z powodu powodzi, uzyskają zasiłek powodziowy.

26.04.2011

Samorządy lepiej sprawdzą straże gminne

Dnia 26 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych. Dzięki zmianom większy udział w sprawdzaniu prawidłowości...

26.04.2011

Będzie można zawiesić zajęcia w szkołach na EURO 2012

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza odgórnie zawieszać zajęć w szkołach na czas trwania EURO 2012. Decyzję w tej sprawie pozostawia organom prowadzącym szkoły lub placówki oświatowe. Projekt...

26.04.2011

BeSTi@ na konfernecji

Samorząd terytorialny

W dniach 17-19 maja odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu BeSTi@, czyli ogólnopolskie spotkanie w gronie użytkowników systemu oraz ekspertów z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

26.04.2011

WKB zgarnia prestiżowe nagrody

Prawnicy

Prestiżowy brytyjski magazyn Corporate INTL wskazał zwycięzców wśród kancelarii prawnych za rok 2010. WKB zostało nagrodzone w dwóch kategoriach: najlepszej kancelarii prawnej w dziedzinie prawa...

26.04.2011

Wybory ławników pod presją czasu

Samorząd terytorialny

Dotychczasowa ustawaPrawo o ustroju sądów powszechnych wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na...

26.04.2011

Zadanie radcy prawnego to rozwiązywanie problemów

Rynek

Radca prawny musi przede wszystkim rozwiązywać problemy prawne klienta, co oznacza, że powinien pomagać mu w podjęciu decyzji. Nie wystarczy powiedzieć, że czegoś nie da się zrobić. Czasami trzeba...

26.04.2011

Zyski z wynajmu największe w hotelach

Budownictwo

Inflacja na poziomie 4,3% pochłonęła zyski z przeciętnej lokaty przekuwając je w stratę. Lepsze wyniki osiągali właściciele mieszkań na wynajem. Znacznie większe powody do radości mieli także...

26.04.2011

Emerytury będą coraz droższe i coraz niższe

Zjawiska demograficzne są nieubłagane. Jeszcze w 2009 roku na jednego Polaka w wieku poprodukcyjnym przypadało czterech rodakw w sile wieku. Za cztery lata ta proporcja obniży się do trzech, a w 2035...

26.04.2011