Do tej pory umowa spółki musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. Po 1 stycznia 2012 r. będzie mogła być zawarta także przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki, który będzie udostępniony w systemie teleinformatycznym i będzie musiał być wypełniony w tym systemie. Poza tym będzie wymagał opatrzenia go podpisem elektronicznym.
Nowe przepisy pozwalają na zawieranie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Możliwa też będzie zmiana umowy zawartej w uproszczonym trybie, ale dopiero po zarejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy, którzy zdecydują się na zmianę umowy, będą musieli w tym celu odwiedzić notariusza. Przy pierwszej zmianie umowy spółki notariusz sporządzi jednolity tekst umowy w formie aktu notarialnego.
Nowe zasady rejetracji spółek krytykują sędziowie z sądów rejestrowych. Ich zdaniem mogą być problemy z weryfikacją osób zakładających takie spółki.