UOKiK zmusza PGNiG do wymiany umów z klientami

Prezes UOKiK zobowiązała PGNiG do zmiany praktyk, które utrudniały liberalizację rynku gazu w Polsce. Firma będzie musiała zmienić wzorce umów oraz wystąpić do odbiorców z propozycją aneksowania już...

27.01.2014

Sejm rozpocznie prace nad kolejnymi umowami podatkowymi

Do Sejmu wpłynęły projekty ustaw o ratyfikacji protokołu do konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Republiką Korei oraz dwóch umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z...

27.01.2014

Zmiany w Kodeksie pracy zaskarżone do KE

W końcu grudnia 2013 r. Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, organizacja członkowska FZZ, wniosła do Komisji Wspólnot Europejskich skargę w sprawie...

27.01.2014

Metro w Krakowie? Miasto liczy na dużą pomoc UE

Samorząd terytorialny

Na budowę pierwszej linii podziemnej komunikacji w Krakowie potrzeba 9-11 miliardów złotych. Jeśli połowę pieniędzy dałaby Unia Europejska, drugą dołożyłby prywatny inwestor informuje Dziennik...

27.01.2014

Coraz mniej studentów w Trójmieście

Niż i spowodowany nim spadek liczby kandydatów na studia od kilku lat spędza sen z powiek władzom wszystkich uczelni w Polsce. Ale w ostatnim roku widać to było wyraźnie, także na Pomorzu. Dotąd w...

27.01.2014

In vitro uregulują technicznie, bez ideologii

Rząd przyspiesza prace nad prawem dotyczącym in vitro. Jest już projekt ustawy, który przewiduje powstanie specjalnych banków przechowujących zarodki. Będzie też absolutny zakaz ich niszczenia.

27.01.2014