Wykonawca wpłaca kaucję

Samorząd terytorialny

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, to rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę (jako dłużnika) zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem ewentualnego...

17.05.2011

Anna Tomczyk zostanie Głównym Inspektorem Pracy

Rada Ochrony Pracy w tajnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowała we wtorek wniosek marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, by powołać Annę Tomczyk na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. 41-letnia Anna...

17.05.2011