Do tej pory wszystkie odwołania od wyników egzaminu radcowskiego rozpatrywała jedna komisja, powoływana z mocy prawa. Nowelizacja daje możliwość Ministrowi Sprawiedliwości, w wypadku dużej ilości odwołań, powołania kilku komisji odwoławczych. Dla osób, które uzyskały negatywny wynik z egzaminu radcowskiego oznacza to, że krócej będą czekały na rozpoznanie złożonego przez nich odwołania.