MS przypomina przy okazji, żetTest i zadania na egzaminy przygotowały zespoły złożone z adwokatów i radców prawnych oddelegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych oraz sędziów wyznaczonych przez ministra sprawiedliwości.
Na stronie MS można też znaleźć nazwiska wszystkich członków zespołów przygotowujących pytania egzaminacyjne. Wiecej>>>