Wydział kierowany przez prof. Krystynę Chojnicką uzyskał 93,5 na 106 możliwych do zdobycia punktów. Drugi na podium Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał o 3 punkty mniej. Po piętach depcze mu Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, ze stratą 4,25 punktów do lidera.

Na 4. miejsce po dwuletnim spadku wrócił Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły wydziały prawa w Łodzi (83,3), Białymstoku (81,5), Gdańsku (79), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (77,75), na Uniwersytecie Śląskim (77) oraz w Toruniu. Wśród uczelni niepublicznych już po raz piąty najlepszy okazał się Wydział Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wynik 69 punktów pozwolił wyprzedzić uczelni już 4 Uniwersytety. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie nie była klasyfikowana, z racji działania uczelni poza strukturami wydziałowymi.

W ubiegłych latach, głównymi kryteriami badanymi w rankingu były: jakość kadry naukowej, jakość i siła kształcenia oraz wymogi i jakość absolwentów, na które składały się łącznie 44 pomniejsze zmienne. Tegorocznym novum w rankingu było dodanie kolejnej badanej zmiennej – zdawalności absolwentów na aplikacje prawnicze; stąd zamiast 100 punktów, do zdobycia było ich 106. Pod względem ilości absolwentów przyjętych na aplikacje prawnicze najlepiej wypadł Uniwersytet Jagielloński, który otrzymał maksymalną ilość punktów do zdobycia za to kryterium. Warszawa otrzymała 4 punkty. Pomimo 5. miejsca w rankingu pod względem zdawalności absolwentów na aplikacje Łódź była trzecia z wynikiem trzech punktów.

Biorąc pod uwagę odsetek punktów możliwy do zdobycia za poszczególne kryteria, autorzy badania położyli najsilniejszy nacisk na jakość i siłę kształcenia, badając między innymi możliwość nadawania przez uczelnię stopni naukowych, liczbę książek w bibliotece przypadających na jednego studenta, funkcjonowanie kliniki prawa lub szkoły prawa obcego. Za powyższe kryteria można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Tylko 15 punktów do zdobycia było za wymogi stawiane studentom oraz jakość absolwentów, co z perspektywy kariery zawodowej adeptów prawa powinno być czynnikiem decydującym w momencie wybierania przez nich ośrodka akademickiego mającego zapewnić im pewną pracę w przyszłości. Na tym polu nadal liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski.

Być może w kolejnych edycjach rankingu większe znaczenie zyska realna wartość dyplomu konkretnego wydziału, a co za tym idzie stan posiadanej wiedzy oraz pozycja absolwenta na rynku pracy

Marta Osowska]]>