Nowe sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Zamówienia publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania, zostało...

16.12.2013

Zbyt wysokie koszty pracy hamują rozwój MSP

Obowiązujące przepisy prawa pracy, które przekładają się wprost na koszty zatrudnienia, powodują, że interes pracownika bardzo często jest sprzeczny z interesem pracodawcy. Zatrudnienie na umowę o...

16.12.2013

MEN na razie bez pomysłu na tańszy podręcznik

Premier zapowiedział, że PO podejmie działania w celu obniżenia cen podręczników szkolnych. Na razie jednak - poza programem e-podręcznik - nie stworzono innych rozwiązań - informuje Rzeczpospolita....

16.12.2013

NIK: ustawa śmieciowa wymaga zmian

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła propozycje zmian ustawy śmieciowej. Zdaniem NIK niepotrzebna jest regulacja, nakładająca na właścicieli nieruchomości obowiązek składania deklaracji za każdym...

16.12.2013

Lubuskie bez fajerwerków, wojewoda wydał zakaz

Samorząd terytorialny

Wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch wydał rozporządzenie zakazujące używania materiałów pirotechnicznych od 21 do 30 grudnia br. Fajerwerki będą dozwolone jedynie ostatniego dnia starego i pierwszego...

16.12.2013

Szpital śmierć wycenia na złotówkę

Szpital na Dolnym Śląsku, który doprowadził do śmierci dziecka, zaproponował rodzicom 1 zł odszkodowania. Inne za trwały uszczerbek na zdrowiu oferują po 1 tys. zł. Zgodnie z prawem, bo przepisy nie...

16.12.2013