- Konsorcjum, które buduje dwa najdłuższe odcinki autostrady A2 zainwestowało w projekt budowy sekcji A i C wielokrotnie więcej własnych środków niż przewiduje umowa z GDDKiA, zawarta we wrześniu 2010 roku. China Overseas Engineering Group Co., Ltd, China Railway Tunnel Group Co., Ltd, Shanghai Construction (Group) General Co. oraz DECOMA - podmioty, które realizują kontrakt, dołożą wszelkich starań, żeby uniknąć eskalacji konfliktu z podwykonawcami oraz dostawcami na budowie odcinków A oraz C autostrady A2 - napisano w komunikacie.

Według źródeł zbliżonych do wykonawców autostrady A2, długie terminy płatności za wykonane prace, ze strony zamawiającego, utrudniają Konsorcjum regulowanie płatności podwykonawcom i dostawcom w umówionym czasie pięciu dni lub na bieżąco, w momencie otrzymania faktur VAT. Według umowy, Konsorcjum otrzymuje płatności z GDDKiA w terminie nie dłuższym niż 58 dni. Płatności są realizowane przez zamawiającego ostatniego dnia umówionego cyklu, co może powodować trudności z dotrzymaniem bieżących, bardzo krótkich terminów regulowania zobowiązań dla firm pracujących na budowie sekcji A oraz sekcji C autostrady A2.

Przedstawiciele Konsorcjum wielokrotnie zwracali się z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z apelem o rozsądne, praktyczne skrócenie terminu płatności, w celu usprawnienia prac na budowie. Gdyby nie, nieuzasadnione, wyczekiwanie przez GDDKiA z realizacją płatności do ostatniego dnia terminu określonego w umowie, można byłoby uniknąć protestów firm pracujących na budowie sekcji A oraz C autostrady A2. Ostatecznie Konsorcjum otrzymało od GDDKiA zapewnienie, że zaległe płatności na rzecz Konsorcjum zostaną uregulowane bezzwłocznie, 25 oraz 26 maja 2011 roku. Na tym etapie budowy, Konsorcjum jest przygotowane do realizacji płatności podwykonawcom oraz dostawcom na budowie sekcji A oraz C autostrady A2 natychmiast po zaksięgowaniu wpłat od GDDKiA.