Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyjaśnienie do tekstu z Dziennika Gazety Prawnej, pt. „Szpitalom zabraniają leczyć za pieniądze”.
Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do tekstu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 24 maja 2011 r., pt. „Szpitalom zabraniają leczyć za pieniądze”.
Jak informuje MZ, „ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie wprowadza zmian w zakresie możliwości udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)”.
W związku z tym, nie jest prawdą, że:
- placówka mająca umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, nawet jeśli jest spółką, nie będzie mogła świadczyć odpłatnie tych samych usług co w kontrakcie;
- powyższy przepis dodano do ustawy o działalności leczniczej.
Powołane w artykule ograniczenia będą dotyczyć wyłącznie podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych), zatem „podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz jednostka budżetowa) będzie mógł udzielać odpłatnie świadczeń zdrowotnych każdemu pacjentowi, o ile nie są to świadczenia gwarantowane”.
Podsumowując, „powołane przepisy (ani żaden inny) nie zawierają zakazu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków prywatnych pacjentów”.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 24 maja 2011 r.

Data publikacji: 25 maja 2011 r.