Współwłasność a podatek od nieruchomości

Budownictwo

Komentarz omawia szczególny charakter zasad opodatkowania nieruchomości, w przypadku gdy ta nieruchomość lub obiekt budowlany są objęte współwłasnością, bądź znajdują się we współposiadaniu.

12.12.2011

Komornik nie zajmie środków na rachunku zbiorczym

Rynek

Już od przyszłego roku możliwe będzie rejestrowanie papierów wartościowych na tzw. rachunkach zbiorczych. Od zwykłych rachunków papierów wartościowych różnić je będzie to, że nie będą one pozwalać na...

11.12.2011

Adwokaci bronią praw kobiet

Prawnicy

Bez równego traktowania kobiet i mężczyzn nie ma prawdziwej demokracji takie wnioski płyną z konferencji zorganizowanej w Warszawie w sobotę 10 grudnia przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej...

11.12.2011

Szukanie dowodów będzie zadaniem stron

Sprawy w sądach karnych mają być rozpoznawane zdecydowanie szybciej, a biorące w nich udział strony będą zmuszone brać aktywny udział w procesie i samodzielnie zgłaszać dowody, tak jak to jest np. w...

11.12.2011

Adwokaci bronią praw kobiet

Bez równego traktowania kobiet i mężczyzn nie ma prawdziwej demokracji takie wnioski płyną z konferencji zorganizowanej w Warszawie w sobotę 10 grudnia przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej...

11.12.2011

Opłata za kartę wędkarską bez VAT

Opłaty za karty wędkarskie i opłaty komunikacyjne pobierane przez starostwo powiatowe nie są objęte podatkiem od towarów i usług....

11.12.2011

Nowe rozwiązania w prawie gospodarczym

Rynek

Okazuje się, że zbyt łatwe powielenie przepisów o spółce jawnej w nowym kodeksie spółek handlowych ze starego kodeksu, a także wyjaśnienie na czym polega implementacja unijnych przepisów dotyczących...

11.12.2011

MSW o pomocy ofiarom handlu ludźmi

Fundacja La Strada wygrała otwarty konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i będzie w 2012 roku prowadziła Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi. Na realizację tego...

11.12.2011

Spór o gaz w arbitrażu

Rynek

Trwa wyznaczanie arbitrów do negocjacji w sprawie cen gazu między Gazpromem a PGNiG.Różnica cen ustalonych w kontrakcie i notowanych na giełdzie wymusza rozstrzygnięcie przez jeden z trybunałów...

10.12.2011

Zwolnienie z PIT świadczeń wypłacanych z ZFŚS

Świadczenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w skali roku są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych....

10.12.2011

W sobotę Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dopóki nie poznamy swoich praw i nie będziemy się domagać ich przestrzegania, dopóty dokumenty dotyczące praw człowieka będą tylko pustymi słowami - napisał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon w...

10.12.2011