Sprawa dotyczy opublikowanego w grudniu 2011 r. przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zawierającego propozycję reguły wydatkowej dla tego sektora. Zgodnie z nim deficyt jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. nie będzie mógł być wyższy niż 10 mld zł. W 2013 r. limit ten zaplanowano w wysokości 9 mld zł, a począwszy od 2014 r. będzie to 8 mld zł.

Z analizy KR RIO wynika m.in. że tylko w 2012 r. samorządy będą musiały zrezygnować z inwestycji na kwotę co najmniej 5,1 mld zł. Spośród 1785 samorządów, które zaplanowały w tym roku deficyt, aż 1086 musiałoby go obniżyć niemal o połowę. Korekty budżetów musiałby dokonać: 944 gminy, 31 miast na prawach powiatu, 100 powiatów oraz 11 województw. W efekcie łączny deficyt JST w skali kraju osiągnąć miąłby poziom 6,9 mld. zł
Największe kwoty obniżenia deficytu musiałoby dokonać między innymi: Miasto Katowice o ok. 346 mln zł, Województwo śląskie o ok. 207 mln zł., Województwo lubelskie o 178 mln zł., Miasto Łódź o ok. 141 mln zł., Województwo świętokrzyskie o ok 133 mln zł., Miasta Dąbrowa Górnicza i Toruń o ok. 110 mln zł., miasto Białystok ok. 101 mln zł. oraz miasto Białystok o ok. 101 mln zł.

Jako podsumowanie przeprowadzonej analizy autorzy postawili kilka pytań:
• Czy w świetle powyższych wielkości warto wdrażać nowy skomplikowany mechanizm ograniczania deficytu?
• Jaki wpływ na PKB będzie miało tak duże ograniczenie inwestycji w JST?
• Ile środków unijnych nie zostanie wykorzystanych a ile trzeba będzie zwrócić w razie wprowadzenia tej regulacji?
• Czy znamy inne dodatkowe koszty wdrożenia proponowanego mechanizmu zmian?
• Może więc zamiast wdrażać nowe zasady ograniczania deficytu lepiej zamrozić na jakiś czas poziom deficytu wynikający z aktualnych uregulowań ustawy o finansach publicznych i kwot zawartych w samorządowych WPF ?

Analiza została przygotowana dla KR RIO przez RIO we Wrocławiu, RIO w Łodzi oraz RIO w Bydgoszczy

Źródło: http://wartowiedziec.org