Blisko 6 000 zarejestrowanych użytkowników, ponad 4 000 odebranych decyzji o przyjęciu na studia i 35 000 zł oszczędności (sam tylko papier, tonery, opłata pocztowa itp.) – to tylko niektóre z efektów funkcjonowania usługi elektronicznego sposobu doręczania pism udostępnionej po raz pierwszy w Polsce przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczelnie wyższe, zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji zdecydowały o integracji swoich systemów informatycznych (USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów i IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów) z platformą ePUAP. Pozwoli to studentom, którzy dotąd musieli odbierać pisma przesłane pocztą tradycyjną lub składać dokumenty osobiście, na realizację tych czynności elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP. Ponadto student posługując się profilem zaufanym zyskuje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet , jak np. założenie działalności gospodarczej czy dopisanie do spisu wyborców.

Funkcjonalność elektronicznego sposobu doręczania pism jest udostępniana za pośrednictwem platformy ePUAP - www.epuap.gov.pl. Korzystać z niej może każda uczelnia, która ma aktywne konto na ePUAP, status Instytucji Publicznej i skonfigurowała elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP). Kandydaci na studia, aby w praktyce poznać zalety tego rozwiązania, oprócz konta na ePUAP muszą złożyć wniosek o bezpłatny profil zaufany – do podpisywania dokumentów elektronicznych (jeśli nie posiadają bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego). Konieczna będzie również rejestracja w uczelnianym systemie elektronicznej rejestracji kandydatów oraz wypełnienie odpowiedniego elektronicznego formularza.

Źródło: http://cpi.mswia.gov.pl