TP wnioskowała o dopłatę w wysokości 269 mln 436 tys. 354,80 zł.

 

UKE za 2010 r. przyznała Telekomunikacji Polskiej 54 mln 60 tys. zł dopłaty w wysokości kosztu netto świadczenia usług publicznych aparatów samoinkasujących oraz 1 mln 40 tys. zł dopłaty w wysokości kosztu netto świadczenia usługi – udogodnień dla osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem aparatów publicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Jednocześnie Prezes UKE postanowił odmówić przyznania dopłaty do kosztów pozostałych usług wchodzących w skład usługi powszechnej świadczonych przez TP.

 

"Prezes UKE postanowił odmówić przyznania dopłaty do kosztów pozostałych usług wchodzących w skład usługi powszechnej świadczonych przez TP, ponieważ usługi te nie były świadczone na odpowiednim poziomie określonym w decyzjach Prezesa UKE. Sposób świadczenia przez TP usług wchodzących w skład usługi powszechnej nie odbiegał od normalnie prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę, że podobny zestaw usług świadczyli w roku 2010 inni operatorzy stacjonarni, brak jest podstaw, aby koszty normalnej biznesowej działalności TP ponosili inni uczestnicy rynku" - podał UKE.

 

W komunikacie prasowym TP SA poinformowała, że analizuje decyzję Prezesa UKE w sprawie wysokości dopłaty do deficytu kosztu netto usługi powszechnej za 2010 rok i od wyniku analizy uzależnia podjęcie kroków odwoławczych. (PAP)