UE: Polski rząd blokuje raport o dyskryminacji

Polska zawetowała Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych UE w 2017 r. Oznacza to, że Konkluzje nie zostaną przyjęte. Przyczyną jest zapis dotyczący...

11.10.2018

UE rozszerzy listę czynników rakotwórczych w pracy

BHP Opieka zdrowotna

W dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów za czynniki rakotwórcze uznanych zostanie 8 dodatkowych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla. Osiągnięte wczwartek przez...

11.10.2018

Polak został pierwszym rzecznikiem generalnym TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Maciej Szpunar został powołany na nowego pierwszego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przez najbliższy rok będzie się zajmował organizacją ich pracy i m.in....

11.10.2018

Może być problem z wyliczaniem opłat za usługi wodne

Samorząd terytorialny Środowisko

Podmioty zobowiązane do opłat za usługi wodne, w tym przedsiębiorstwa i gminy, znowu będą deklarować dane do wyliczenia opłat. Kolejny projekt ustawy przewiduje, że będą składały oświadczenia pod...

11.10.2018

Zakaz handlu - będzie uszczelnienie systemu

Prawo pracy

Zakaz handlu obowiązuje 7 miesięcy i wymaga zmian - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Wskazuje na dwie: uszczelnienie wyjątku...

11.10.2018

Sieć onkologiczna na razie w dwóch województwach

Finansowanie zdrowia

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – od tych dwóch placówek zacznie się pilotaż wprowadzający sieć onkologiczną. Zgodnie z projektem...

11.10.2018

UOKiK sprawdza firmę Brother

Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że firma Brother nadzorowała, by ceny detaliczne jej drukarek nie były niższe od sugerowanych. Spółka mogła też dyscyplinować sklepy, które chciały...

11.10.2018

Zalewska: Pensja nauczyciela coraz wyższa

Talent i entuzjazm młodzieży ukierunkowany przez oddanych swojej misji edukacyjnej nauczycieli pozwalają wierzyć w powodzenie rozwoju Polski ambitnej i innowacyjnej - mówiła minister Anna Zalewska...

11.10.2018

We Wrocławiu o wyzwaniach i problemach kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Kurator to oczy i uszy sądu. Informacje, które przekazuje sędziemu są często podstawą właściwego orzeczenia. Cenimy was za mądrość i zaangażowanie - mówił prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciej...

11.10.2018

Edukacja prawna w Sądzie Najwyższym

Zarządzanie oświatą

Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” zaprasza uczestników V Kongresu Edukacja i Rozwój na zajęcia dotyczące projektów edukacji prawnej organizowanych w całym kraju we współpracy ze środowiskiem...

11.10.2018