Powstała Rada Senioralna przy RPO

Celem rady jest zacieśnianie współpracy z byłymi pracownikami Biura RPO. Przedstawiciele Rady Senioralnej planują stworzyć stowarzyszenie, które będzie działać na rzecz seniorów oraz uruchomić Uniwersytet Trzeciego Wieku.

01.10.2019

Emeryci i renciści skorzystają z obniżki PIT

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od 1 października stawka podatku dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie zmniejsza się z 18 do 17 proc. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach czyli także emeryci i renciści.

01.10.2019

NFZ nie płaci za leki, szpitale go kredytują

Finansowanie zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci szpitalom za leki podawane w ramach programów lekowych. W efekcie placówki płacą za nie, a później nawet pół roku czekają na zwrot pieniędzy, przez co tracą płynność finansową. Z danych, do których dotarło Prawo.pl, wynika, że zaległości dotyczące finansowania programów lekowych tylko w pierwszym kwartale tego roku wyniosły blisko 60 milionów złotych.

01.10.2019

Podwyżki dla pracowników sądów - jeszcze trwa spór o zasady

Wymiar sprawiedliwości

Wbrew zapowiedziom, pracownicy sądów nie otrzymają od 1 października podwyżek. Pieniądze są obiecane, ale nie ustalono jeszcze zasad ich podziału. W czwartek 3 października przedstawiciele wszystkich związków zawodowych pracowników sądownictwa mają rozmawiać o tym z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

01.10.2019

Sędziowie administracyjni: Prezes NSA powinien wyjaśnić swoje układy z KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powinien się ustosunkować do doniesień medialnych o jego rzekomych rozmowach z przewodniczącym nowej KRS dotyczących sposobu rozpoznania odwołań od wyników konkursu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - domagają się członkowie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych.

30.09.2019

NSA: projekt wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej to informacja publiczna

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości musi udostępnić Polskiemu Towarzystwu Prawa Antydyskryminacyjnego informacje dotyczącą projekt wniosku o wypowiedzenie przez Polskę antyprzemocowej Konwencji Stambulskiej. Jest to informacja publiczna - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

30.09.2019

Samorządy nie powinny się bać zielonych obligacji 

Samorząd terytorialny Środowisko

Dzięki zielonym obligacjom polskie miasta mogłyby przyspieszyć i w lepszym stopniu skoordynować działania na rzecz poprawy jakości środowiska i przeciwdziałać tak ważnym problemom jak smog czy ograniczony dostęp do wody – uważają eksperci.

30.09.2019

Egzaminy na aplikacje - najlepsze wyniki w Szczecinie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu

Prawnicy Strefa aplikanta

Znane są już wstępne wyniki sobotnich egzaminów na aplikacje prawnicze. Kandydaci na adwokatów najlepiej zdawali w Szczecinie, gdzie pozytywny wynik uzyskało 74,5 procent zdających, na aplikację radcowską w Łodzi - 64,8 proc., na notarialną w Gdańsku i we Wrocławiu – 58,3 proc., a na komorniczą w Łodzi – 42,3 proc.

30.09.2019

Minister sportu chwali wychowawcze znaczenie SKS-ów

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Sport jest najlepszym wychowawcą, najbardziej kształci, wzmacnia charakter, uczy radzić sobie z porażkami, a oprócz tego jest piękną przygodą – powiedział w poniedziałek minister sportu i turystyki Witold Bańka. I zadeklarował dalsze wspieranie szkolnych klubów sportowych.

30.09.2019

Sondaż: Niskie oceny sądów i prokuratury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Praca sądów pozytywnie oceniana jest obecnie tylko przez 31 proc. badanych, prokuratury - 30 proc., a Trybunału Konstytucyjnego - 27 proc. - wynika z najnowszego badania Centrum Badań Opinii Społecznej. Autorzy raportu podkreślają, że opinie o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości są istotnie zdeterminowane przez polityczne usytuowania badanych.

30.09.2019

Fundacja Helsińska zaprasza studentów na praktyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Dla studenta

Pomoc ofiarom naruszeń praw człowieka, kontakt z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi oraz zdobywanie umiejętności praktycznych i wiedzy, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych - to korzyści, jakie mogą odnieść uczestnicy praktyk studenckich w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

30.09.2019

Court Watch Polska ocenia sądy: jest dobrze, nieidealnie

Wymiar sprawiedliwości

Brak wrażliwości ze strony sędziów, kąśliwe uwagi dotyczące życiowego doświadczenia, podniesiony ton - takie sytuacje nadal zdarzają się na polskich salach sądowych, wynika z Obywatelskiego Monitoringu Sądów za 2019 r. W sumie wolontariusze odnotowali takie incydenty jedynie w 3 proc. obserwacji, ale jak ocenia Fundacja nawet tak niska skala, może negatywnie wpływać na odbiór sądów.

30.09.2019

Jutro decyzja o kontynuacji strajku nauczycieli

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

We wtorek podejmiemy decyzję, a w środę poinformujemy o tym, czy ponownie odbędzie się strajk nauczycieli - powiedział w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Ale dodał, że jeśli odbędzie się ponowny strajk, to na pewno stanie się to po wyborach parlamentarnych.

30.09.2019

Ostatni dzień na zgłoszenia do akcji Masz Głos

Samorząd terytorialny

Jeszcze tylko dzisiaj organizacje, grupy nieformalne i samorządy działające na rzecz lokalnej społeczności mogą dołączyć do akcji Masz Głos. Zgłaszają się osoby, które widzą potrzebę zmian w swoim środowisku, mają konkretny pomysł na tę zmianę lub chcą rozwiązać problem.

30.09.2019

Podatki w biznesie – pierwsze studia MBA TAX

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia pierwsze w Polsce studia podatkowe o interdyscyplinarnym charakterze łączące prawo podatkowe i rachunkowość. Co najważniejsze, będą one prowadzone wyłącznie dla praktyków prawa podatkowego. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce praktycy, wielokrotnie wyróżniani w rankingach doradztwa podatkowego.

30.09.2019

Prof. Piotr Czauderna prezesem Agencji Badań Medycznych

Finansowanie zdrowia

Stanowisko prezesa Agencji Badań Medycznych objął prof. Piotr Czauderna – chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki w Katedrze i Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. 

30.09.2019

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda Obywatelskim Sędzią Roku 2019

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda została nagrodzona przez Fundację Court Watch Polska za organizację w całej Polsce inicjatywy "Dzień Edukacji Prawnej", wyróżnienie otrzymała sędzia Marzena Korzonek za udział Sądu Rejonowego w Raciborzu w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu oraz spotkania edukacyjne dla mieszkańców "Mam prawo do...".

30.09.2019

ZUS rozpoczyna rozpatrywanie wniosków o 500+ dla niesamodzielnych

Pomoc społeczna

1 października ZUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych w wysokości do 500 zł miesięcznie. Z szacunków wynika, że do marca 2020 roku wnioski o świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób.

30.09.2019

Prawnicy bronią swojego prawa do tajemnicy zawodowej

Wymiar sprawiedliwości

Liczba wniosków o zwolnienie adwokatów i radców prawnych z tajemnicy zawodowej wprawdzie spada, ale organy ścigania nadal chętnie korzystają z takiej możliwości, a nawet próbują obchodzić brak zgody sądu. Prawnicy mówią o potrzebie zmian w prawie, ale też przygotowują procedury mające ich chronić przed tego typu sytuacjami - według zasady: w jedności siła.

30.09.2019