Rząd zajmie się zmianami w prawie farmaceutycznym

Dzisiaj, 22 lipca 2014, rząd ma się zająć projektem zmian w Prawie farmaceutycznym, mającym zapobiegać wprowadzaniu do obrotu fałszywych leków, a także ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

22.07.2014

Małe spory o auta zastępcze zamulają sądy

Sprawy dotyczące samochodów zastępczych zapychają wokandy w sądach. Nawet co trzecia sprawa dotyczy odszkodowania za używanie wynajętego pojazdu podczas likwidacji szkody z OC. Często chodzi o małe...

22.07.2014

Łatwiej będzie o kompensaty dla ofiar przestępstw

Jest projekt nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji przyjęła propozycję zmian wraz z...

22.07.2014

Prokuratorskie delegacje przedmiotem krytyki

Prawnicy

Delegacje prokuratorów nierzadko tracą swój tymczasowy charakter, a stają się alternatywną i niepełnowartościową formą zatrudnienia. To negatywnie wpływa na atmosferę w prokuraturze.

22.07.2014

Naczelna Rada Lekarska: nie bronimy profesora Chazana

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oświadczył, że jako reprezentujący samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce nie jest osobą, która może oceniać zgodność z prawem i...

21.07.2014