Coraz więcej szpitali i poradni zgłasza roszczenia do NFZ o zapłatę za tzw. nadwykonania, czyli procedury, które zostały zrealizowane, mimo wyczerpania limitu określonego w kontrakcie z funduszem. Tak wynika ze sprawozdania z działalności NFZ za trzeci kwartał 2012 r., które zatwierdziła Rada Funduszu. W całym ubiegłym roku takich spraw było 215. Tylko od lipca 2012 r. do końca września 2012 r. przybyły 92 nowe.

Na 50 postępowań w sprawie zapłaty za leczenie pacjentów ponadlimitowych zakończonych w tym okresie, czyli od lipca do września tego roku, fundusz zawarł ze świadczeniodawcami 25 ugód. W 16 sprawach nie doszło do porozumienia.

Niekorzystne dla NFZ były prawomocne wyroki w sprawach o nadwykonania, które zapadły w sądach w sprawozdawanym okresie. Było ich 9, a tylko jeden z nich na korzyść funduszu.

Źródło: Gazeta Prawna