Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia podyktowana jest zmianą wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia ma na celu uproszczenie składania zgłoszeń do organów podatkowych i umożliwienie składania zgłoszeń w formie elektronicznej.

W projekcie określono rodzaje wzorów, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będącej płatnikiem lub podatnikiem,

2) ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,

3) NIP-B - informacja o rachunkach,

4) NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności.

Projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2013 r. Odroczenie terminu wejścia w życie pozwoli na przygotowanie systemu teleinformatycznego, obsługującego dokumenty składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.