Rzadsza ocena pracy pozbawi dodatku do pensji

Kadry w oświacie

Resort edukacji postanowił złagodzić przepisy dotyczące oceny nauczycieli. Procedura będzie przeprowadzana rzadziej, ale ustawa będzie zawierała jeden wyjątek od tej reguły. Wiąże się on z dodatkiem...

12.10.2018

SA: Marsz równości w Lublinie może się odbyć

Administracja publiczna

Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił w piątek wydany przez prezydenta Lublina zakaz organizacji zapowiedzianego na sobotę Marszu Równości i planowanej tego dnia kontrmanifestacji środowisk narodowych....

12.10.2018

Szersze kompetencje kuratorów mogą odciążyć sądy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy sądowi mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by mieć większą autonomię na przykład w zakresie wykonywania kar ograniczenia wolności - uważają eksperci. W ich ocenie to szansa na...

12.10.2018

Trzy nowe specjalizacje dla terapii dzieci i młodzieży

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Powstaną trzy nowe zawody dedykowane dla dzieci i młodzieży: psychoterapeuta kliniczny dzieci i młodzieży, terapeuta środowiskowy oraz psycholog kliniczny ze specjalizacją dla dzieci i młodzieży....

12.10.2018

UE: Polski rząd blokuje raport o dyskryminacji

Polska zawetowała Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych UE w 2017 r. Oznacza to, że Konkluzje nie zostaną przyjęte. Przyczyną jest zapis dotyczący...

11.10.2018

UE rozszerzy listę czynników rakotwórczych w pracy

BHP Opieka zdrowotna

W dyrektywie ws. czynników rakotwórczych i mutagenów za czynniki rakotwórcze uznanych zostanie 8 dodatkowych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla. Osiągnięte wczwartek przez...

11.10.2018

Polak został pierwszym rzecznikiem generalnym TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Maciej Szpunar został powołany na nowego pierwszego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przez najbliższy rok będzie się zajmował organizacją ich pracy i m.in....

11.10.2018

Może być problem z wyliczaniem opłat za usługi wodne

Samorząd terytorialny Środowisko

Podmioty zobowiązane do opłat za usługi wodne, w tym przedsiębiorstwa i gminy, znowu będą deklarować dane do wyliczenia opłat. Kolejny projekt ustawy przewiduje, że będą składały oświadczenia pod...

11.10.2018

Zakaz handlu - będzie uszczelnienie systemu

Prawo pracy

Zakaz handlu obowiązuje 7 miesięcy i wymaga zmian - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Wskazuje na dwie: uszczelnienie wyjątku...

11.10.2018

Sieć onkologiczna na razie w dwóch województwach

Finansowanie zdrowia

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – od tych dwóch placówek zacznie się pilotaż wprowadzający sieć onkologiczną. Zgodnie z projektem...

11.10.2018