Fundacja Helsińska: nie dyskryminujmy Rosjan!

Odmowa świadczenia usług Rosjanom to dyskryminacja - twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W ocenie HFPC takie działania przedsiębiorców stanowią naruszenie zasady równego traktowania i są...

13.09.2014

W zdrowym ciele dobry pracownik

HR

Według najnowszego raportu Buck Consultants at Xerox , dla niemal 4 na 5 pracodawców tworzenie kultury zdrowia w pracy stanowi jeden z priorytetów. Ponad 2/3 badanych twierdzi, że programy wellness...

13.09.2014

Idą lepsze czasy dla niepełnosprawnych doktorantów

Sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży w czwartek podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. W projekcie znajdą się...

12.09.2014