Publikacja zawiera kilkadziesiąt szczegółowo przeanalizowanych kazusów z zakresu zamówień publicznych, co pozwala traktować ją jako narzędzie codziennej pracy kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się omawianą tematyką nie tylko w jednostkach oświatowych, lecz także w innych jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Nadaje to książce ściśle praktyczny charakter, wyróżniający ją spośród podobnych opracowań dostępnych na rynku wydawniczym.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim:
- rozdział o ustalaniu wartości zamówienia, z uwagi na kompleksowe i wyczerpujące potraktowanie tej tematyki przez autorów,
- rozdział dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na prezentację wielu problemów związanych z wejściem w życie w dniu 20 lutego 2013 r. nowelizacji do ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Książki z serii „Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach” przedstawiają najczęstsze problemy prawne zgłaszane przez użytkowników serwisu Prawo Oświatowe/ABC, prowadzonego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Odpowiedzi udzielane przez specjalistów są bogatym źródłem praktycznej wiedzy prawnej, ułatwiają działanie i podejmowanie decyzji tym, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.