Po dwugodzinnej dyskusji 21 radnych było za absolutorium, 12 głosowało przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Krytycy argumentowali, że chociaż budżet był rekordowo duży, to nie wszystkie inwestycje udało się zakończyć w terminie. Sugerowali, że zarząd zbyt łatwo wydawał pieniądze, a nie potrafił zadbać o większą efektywność polityki finansowej województwa.

Marszałek Rafał Jurkowlaniec w rozmowie z PAP podkreślił, że poprzedni rok był dla Dolnego Śląska bardzo dobry, dlatego zarząd województwa ma zamiar kontynuować proinwestycyjną politykę regionu. "Tegoroczny budżet będzie jeszcze większy od poprzedniego" - zapowiedział.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. zainwestował 801 mln zł, co stanowiło prawie połowę budżetu (47 proc.). To rekord w skali kraju, podobnie jak kwota 326 mln zł wydana na drogi.

Inwestowano we wszystkie kluczowe dziedziny: ochronę zdrowia, edukację, transport i komunikację, gospodarkę wodną.

W porównaniu z 2011 r. budżet ubiegłoroczny był większy o 440 mln zł (dochody) i o 170 mln zł (wydatki), przy czym w dochodach udało się zrealizować 103 proc. planów, a w wydatkach 99,3 procent.

Najwięcej wpływów zanotowano z podatków CIT i PIT (769 mln zł), a tradycyjnie już głównym płatnikiem był koncern KGHM Polska Miedź (ponad 405 mln zł).

Na liście zakończonych lub wciąż realizowanych inwestycji są 192 zadania, z których najdroższe to: budowa mostu na Odrze w Brzegu Dolnym (84 mln zł), trasy Bielany - Łany – Długołęka (97 mln zł); modernizacje centrów kształcenia zawodowego w regionie (34 mln zł) i Wrocławskiego Węzła Wodnego (31 mln zł); budowa drogi Sieniawka – Zittau – Hradek (28 mln zł) i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zatonie (21 mln zł).

Wydatki na ochronę zdrowia to przede wszystkim zakończona budowa pawilonu pediatrycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (w latach 2007-12 wydano 58 mln zł) oraz dofinansowana kwotą 6 mln zł budowa ośrodka radioterapii w Legnicy.

Samorząd województwa dołożył z własnego budżetu 655 mln zł na 219 projektów, które współfinansuje Unia Europejska lub inne źródła zagraniczne.(PAP)

ros/ pad/