Elektrociepłownia Lubin: 35 mln zł na nowy ciąg węglowy

Środowisko

Elektrociepłownia Lubin zainwestowała 35 mln zł w nowy ciąg węglowy. Ma on zapewnić bezpieczeństwo dostaw węgla potrzebnego do produkcji ciepła dla mieszkańców Lubina i oddziałów KGHM Polska Miedź i...

19.09.2014

Glutaminian sodu zwiększa ryzyko nadwagi

Według naukowców stopnień przetworzenia żywności jest odwrotnie proporcjonalny do pobudzanego uczucia sytości. Produkty rafinowane są zazwyczaj ubogie w błonnik i zawierają dużą ilość tłuszczów lub...

19.09.2014

Elektroniczny system poboru opłat na być autostradach

Odchodząca ze stanowiska szefowa resortu infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska rekomenduje swojemu następcy zastąpienie bramek na autostradach elektronicznym systemem poboru opłat. Jej zdaniem...

19.09.2014

UOKiK wyraził zgodę na przejęcie MPEC Białystok

Samorząd terytorialny

Enea Wytwarzanie objęła 85 proc. udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (MPEC) w Białymstoku - poinformowała w piątek spółka. Umowa w sprawie tej transakcji została podpisana...

19.09.2014

Tak gorącego sierpnia nie było od ponad stu lat

Środowisko

Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA) podała w czwartek, że tegoroczny sierpień był najgorętszy na całym świecie od 1880 roku, od kiedy zaczęto prowadzić takie rejestry.

19.09.2014

Transport odpadów będzie lepiej oznaczony

Środowisko

Minimalne wymogi dla wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu będą jednakowe, a...

19.09.2014

Podwykonawca powinien zadbać o swój interes

Zamówienia publiczne

W interesie podwykonawców jest dbanie o to, aby zarówno projekty umów o podwykonawstwo, jak i zawarte już umowy były przekazywane zamawiającym celem ich akceptacji. Wówczas zyskują gwarancję zapłaty...

19.09.2014

Odbiór odpadów bez przetargu coraz bardziej realny

Zamówienia publiczne

W projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Środowiska znalazła się propozycja, by gmina zlecała odbiór odpadów od mieszkańców...

19.09.2014

Samorządy muszą być gotowe na ryzyko katastrofy

Samorząd terytorialny

Książka pt. Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego to pozycja skierowana do wszystkich pracowników samorządowych...

19.09.2014