Grecy zaczęli masowo unikać płacenia podatków w XIX wieku, gdy kraj pozostawał pod panowaniem imperium osmańskiego, a niepłacenie było postrzegane jako akt odwagi i patriotyzmu. Obecnie całkowite zadłużenie Greków wobec państwa wynosi aż 58 mld euro, z czego 40 mld euro to zaległe bezpośrednie i pośrednie podatki. Państwo jest w stanie ściągnąć maksymalnie 17 mld z tej kwoty, reszta jest nieściągalna.

Więcej na ten temat w „Gazecie Wyborczej” >>>