Sankcje dla przedsiębiorców za zmowy cenowe

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r., zwiększa uprawnienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przewiduje znacznie...

13.01.2015

Ocena z zachowania w formie opisowej

Nowela ustawy o systemie oświaty ma dopuścić możliwość wystawiania ocen opisowych także poza nauczaniem początkowym. Eksperci rozważają, czy nowe przepisy można będzie stosować do ocen z zachowania.

13.01.2015

Akcja Szkoła z czerwonym paskiem

Samorząd terytorialny

Jak wybrać dobre materiały edukacyjne dla swojej szkoły? Jak zmieścić się w kwocie rządowej dotacji? Jak ją prawidłowo i w terminie rozliczyć? Ustawa podręcznikowa przyniosła wiele problemów, z...

13.01.2015

Pomóc szkołom

Samorząd terytorialny

O założeniach i celu akcji Szkoła z czerwonym paskiem, ale także ważnych kwestiach wynikających z nowych zasad wyposażania szkół w podręczniki mówi Jerzy Garlicki, prezes Wydawnictw Szkolnych i...

13.01.2015

Lubuskie: rekordowa liczba nietoperzy zimuje w MRU

Środowisko

38.594 nietoperze spędzają zimę w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym w Lubuskiem. To absolutny rekord w 15-letniej historii monitoringu liczebności tych ssaków w tym największym z polskich zimowisk...

13.01.2015

Lewiatan: w tym roku PKB może wzrosnąć o 3,5 proc.

PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na...

13.01.2015

AOTMiT wycenia koszty świadczeń

Od 1 stycznia 2015 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przejęła zadania wyceny od Narodowego Funduszu Zdrowia. Wstępne działania dotyczące wyceny Agencja rozpoczęła już w sierpniu...

13.01.2015

Szpitale wysyłają pacjentów do hoteli

Narodowy Fundusz Zdrowia, chcąc ograniczyć niepotrzebną hospitalizację pacjentów postanowił - na początek w radioterapii - zachęcić placówki medyczne do korzystania z pozaszpitalnych łóżek w hotelach...

13.01.2015

Wykonawca obwodnicy Hrubieszowa zarzuca oszustwo GDDKiA

Zamówienia publiczne

Firma Dromet Częstochowa chce prokuratorskiego śledztwa ws. niedokończonej budowy obwodnicy Hrubieszowa (Lubelskie). Uważa, że została oszukana przez GDDKiA. Dyrekcja odpiera zarzuty; twierdzi, że...

13.01.2015

Apteki sieciowe dominują na rynku

Przepisy dotyczące farmaceutów powodują, że wzmacnia się rola dużych sieci aptecznych, które spadek przychodów z leków rekompensują sprzedażą suplementów i kosmetyków. Jak wynika z prognoz, udział w...

13.01.2015