Przygotowując jubileuszowy numer na 20-lecie „Dyrektora Szkoły”, sięgnęliśmy do naszego archiwum. Mamy w nim wszystkie numery czasopisma, od 1994 r. Pierwszym odkryciem, jakiego dokonaliśmy, była niezwykła aktualność wielu artykułów sprzed lat. Czas pędzi nieubłaganie, świat ewoluuje tak szybko, jak nigdy wcześniej, a jednak wiele w naszym życiu pozostaje niezmienione.
Również „wstępniaki” redaktorów naczelnych noszą znamiona uniwersalności. Niezapomniana Irena Dzierzgowska, rozpoczynając przed pięciu laty numer na 15-lecie „Dyrektora Szkoły”, wspominała wydarzenia przełomu lat 80. i 90., którym towarzyszyły gorące dyskusje na temat kierunków rozwoju w oświacie. Opinie o tamtych zmianach – jak pisała – były skrajnie różne: Największe kontrowersje wzbudza do dziś reforma edukacji z 1999 r. Fakty, wyniki testów PISA, potwierdzone międzynarodowymi badaniami, nie trafiają do świadomości wielu osób zajmujących się edukacją. Toteż w Polsce popularny jest pogląd, że reforma, a zwłaszcza powstanie gimnazjów, przyniosła negatywne skutki. Słowa te nie straciły na aktualności. Komentarze dotyczące najnowszych badań PISA i propozycja ogólnopolskiego referendum poświęconego zmianom w oświacie są tego najlepszym dowodem. Dlatego do analizy i oceny ostatniego20-lecia zaprosiliśmy naszych stałych autorów. Dzielą się oni swoimi obserwacjami różnych zjawisk, które pojawiły się w edukacji po transformacji ustrojowej. Niech sami Państwo sprawdzą, jak widzą polską szkołę prof. Antoni Jeżowski, Małgorzata Nowak, Klemens Stróżyński, a także zapytani przez nas nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele organów prowadzących i rodzice. Spis treści numeru>>

Informacje o prenumeracie>>

Zapraszamy na zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, która odbędzie się 22 stycznia 2014 r. w Warszawie>>