Większa liczba studentów przekłada się na więcej pieniędzy, zarówno tych z ministerialnych dotacji, jak i z czesnego z kształcenia zaocznego.

To będzie trudny rok nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich uczelni w kraju - mówi prof. Leonard Etel, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. - Tym głównym wyzwaniem są finanse: dostajemy mniej, wydajemy więcej. Trzeba pracować nad tym, aby te proporcje zmienić. Kolejna ważna sprawa to umiędzynarodowienie studiów poprzez kształcenie studentów zagranicznych i współpracę z uczelniami zagranicznymi.

Otwieranie się na zagranicznych studentów to obecnie priorytet wszystkich uczelni.

Więcej na www.edulandia.pl