Program nauczania stworzono w taki sposób, aby zdobyta wiedza mogła być szybko, praktycznie, a przede wszystkim skutecznie wykorzystywana w miejscu pracy. Obejmuje on wiele obszarów działalności gospodarczej, takich jak rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach, analitykę, negocjacje czy rozwój strategii biznesowej. Nowością jest laboratorium biznesowe „Client Lab Experience”, w którym w sposób innowacyjny (z pomocą ekspertów i nowoczesnych technologii) będą rozwiązywane rzeczywiste problemy firm. Segment szkoleń związanych z przywództwem skupia się z kolei na kształceniu nowego pokolenia liderów, którzy potrafią prowadzić swoje organizacje w zmieniających się warunkach ekonomicznych i przystosować je do nowych wymagań rynkowych.

Cały program edukacyjny jest owocem ścisłej współpracy firm członkowskich Deloitte, prestiżowych placówek naukowych oraz praktyków biznesu. Oferta edukacyjna dla wszystkich krajów jest dokładanie taka sama. Jej wysoką jakość oraz poziom gwarantują najlepsi moderatorzy, praktycy i eksperci, którzy z Deloitte związani są od lat.  

Przewidywana liczba dni szkoleniowych w roku obrotowym 2014 wyniesie około 10 tys., a w ciągu kolejnych trzech lat może wzrosnąć nawet do 30 tys. Szacuje się, że w roku obrotowym 2014 w programie Uniwersytetu Deloitte EMEA weźmie udział ponad 4 tys. osób. W 184-osobowej grupie pochodzącej z Europy Środkowej znajdzie się 69 Polaków.

Więcej na stronie www.deloitte.com >>