Spadła wartość rynku aptecznego

Wartość rynku aptecznego w pierwszych dwóch tygodniach stycznia 2015 roku spadła, w zależności od badanego segmentu, o 1,1 procenta do prawie 15 procent poniżej poziomu zanotowanego w analogicznym...

19.01.2015

Przetarg na odazotowanie w EC Siekierki rozstrzygnięty

Zamówienia publiczne

PGNiG Termika w przetargu na budowę niekatalitycznego odazotowania spalin w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie za najkorzystniejszą uznała ofertę spółki Energotechnika-Energorozruch z Gliwic. Jej...

19.01.2015

Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Budownictwo

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015

Nowa matura wyzwaniem dla zdających

Poziom trudności zadań na próbnej maturze zaskoczył zdających i ich nauczycieli. Ci ostatni krytykowali dobór zagadnień, ale pozytywnie oceniali pomysł podniesienia trudności egzaminu - informuje...

19.01.2015

CBA: akt oskarżenie w sprawie korupcji w NFZ

Do sądu trafił akt oskarżenia w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną w Narodowym Funduszu Zdrowia informuje...

19.01.2015

Które projekty budowlane chronione są prawem autorskim?

Budownictwo

Jedynie projekty architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne uznane są za jedną z rodzajowych kategorii dzieł chronionych prawem autorskim. Czy pozostałe niearchitektoniczne dzieła projektantów...

19.01.2015

Co czeka branżę faktoringową w 2015 roku?

Małe i średnie firmy

Niepewność gospodarcza zazwyczaj wpływa na wzrost popularności finansowania w formie faktoringu, dlatego w 2015 roku możemy spodziewać się po raz kolejny kilkunastoprocentowej dynamiki wzrostu rynku...

19.01.2015

Agencja pracy tymczasowej najczęściej w pojedynkę

Liczba pracowników tymczasowych zroku na rok rośnie okilkanaście procent. Dzięki agencjom zatrudnienia co roku pracęznajduje pół miliona osób. Na rynku pośrednictwa pracy tymczasowej działa ponad 5...

19.01.2015

Ustawa zmusi gminy do ponownego zatrudnienia nauczycieli

Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty zakażą przekazywania szkół gminnym spółkom. Oznacza to, że samorządy będą musiały ponownie zatrudnić pedagogów na zasadach określonych w Karcie...

19.01.2015