Brytyjski rząd poinformował, że od 2015 roku wszyscy wytwórcy energii z biomasy o mocy przekraczającej 1 MW będą musieli wykazać się potwierdzeniem niezależnego audytora, że wykorzystywane przez nich paliwo spełnia kryterium zrównoważonego rozwoju. Będzie to warunek zachowania rządowego wsparcia finansowego.

„Nowe kryteria będą gwarancją dla inwestorów, a przede wszystkim dadzą pewność, że biomasa wykorzystywana do produkcji energii pozyskiwana jest w przejrzysty sposób z zachowaniem wymogów zrównoważonego rozwoju” – powiedział wiceminister ds. energii Greg Baker.

Nowe wymogi mają być odpowiedzią na coraz częstsze zarzuty wobec producentów biomasy o działanie niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. W efekcie produkcja energii z biomasy może w ostatecznym rozrachunku nie przynosić korzyści środowiskowych.

Nowe przepisy są efektem porozumienia wypracowanego pomiędzy rządem a producentami energii z biomasy zrzeszonymi m.in. w ramach Renewable Energy Association.

Nowe przepisy wyznaczają również limit poziomu emisji dla nowopowstających elektrowni działających w oparciu o biomasę. Od 1 kwietnia 2014 roku do końca marca 2020 roku limit ten wynosił będzie 240 kg CO2/MWh. Do 2030 roku poziom ten będzie systematycznie obniżany do 180 kg CO2/MWh.

W przypadku producentów działających w technologii współspalania z węglem limit wynosił będzie 285 kg CO2/MWh do 2020 roku, ale do roku 2030 także osiągnie poziom 180 kg.