Wysokie miejsca polskich uczelni w rankingu Best Masters

Kierunki studiów prowadzone m.in. przez Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Akademię Leona Koźmińskiego zajęły wysokie miejsca wśród uczelni krajów Europy Wschodniej w rankingu Best...

03.01.2015

W 2015 r. rozstrzygnięcia kluczowych przetargów wojskowych

Zamówienia publiczne

W minionym roku udało się w pełni wydać pieniądze przeznaczone na modernizację techniczną armii, w 2015 MON chce rozstrzygnąć ważne postępowania dotyczące m. in. obrony powietrznej, liczy się przy...

03.01.2015

W Zielonej Górze powołano Dzielnicę Nowe Miasto

Samorząd terytorialny

Pełniący obowiązki Rady Miasta Zielona Góra Adam Urbaniak podjął uchwałę o utworzeniu Dzielnicy Nowe Miasto, która objęła tereny dawnej gminy wiejskiej Zielona Góra i docelowo będzie jednostką...

03.01.2015

Rok na odzyskanie majątku nieprzerejestrowanej spółki

Majątek spółek, które nie zostaną przerejestrowane do KRS, przejmie Skarb Państwa, a wierzyciele będą mieli rok na odzyskanie swojego mienia. Takie zmiany wprowadza, obowiązująca od 1 stycznia 2015...

03.01.2015

Notariusz z Kielc oskarżony o oszustwa

Prawnicy

Kielecki notariusz stanie przed sądem oskarżony o oszustwo i przekroczenie uprawnień. Prokuratura ustaliła, że mimo iż Andrzej S. był zawieszony przez sąd dyscyplinarny, dokonał w tym czasie ponad...

02.01.2015