Szkolenie zostało zorganizowane 16 stycznia br. przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, a jego celem było - jak informuje Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami PG - podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych postępowań przygotowawczych i dyskusja nad problemami pojawiającymi się w tym zakresie.
W trakcie szkolenia, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu prokuratorów z całego kraju, wykłady wygłosili: prokurator Anna Świtalska- Kozyra z Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej, prokurator Stanisław Pieczykolan z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, prof. Agnieszka Liszewska  z Uniwersytetu Łódzkiego, dr n. med. Tomasz Jurek z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także Jolanta Orłowska-Heitzman – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej z Naczelnej Izby Lekarskiej.

Głównymi zagadnieniami omówionymi podczas szkolenia były :
- odpowiedzialność karna za tzw. błąd lekarski,
- opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
- kompetencje biegłych lekarzy do wypowiadania się w sprawach narażenia  na niebezpieczeństwo,
- problematyka opiniowania zespołowego w sprawach o błąd medyczny,
- problem skutku w opiniowaniu sądowo-lekarskim w przypadkach narażenia  a ustalanie związku przyczynowego z postępowaniem sprawcy,
- zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej,
- dopuszczalności przesłuchanie w charakterze świadków lekarzy na okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu (kwestie złożenia zawiadomienia o przestępstwie przez lekarza),
- zakres i sposób zabezpieczania dokumentacji lekarskiej z uwzględnieniem zagadnień tajemnicy lekarskiej,
- sposób przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań podejrzanych, świadków i biegłych, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu,
-  metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej (błąd medyczny) wyznaczenie kierunków postępowania, kwalifikacja prawna czynu,
- współpraca prokuratora z samorządem lekarskim  (Izbami Lekarskimi) oraz Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i wykorzystanie materiałów z postępowań Rzecznika.