Unijna nowelizacja zasad systemu zamówień publicznych wprowadzi możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o jakość oferowanych usług, dostaw i robót budowlanych. Zamawiający będzie brał pod uwagę rzetelność wykonawcy oraz takie czynniki jak np. wpływ na środowisko czy korzyści społeczne. Reforma zapewni też znacznie łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych mniejszym przedsiębiorcom oraz usystematyzuje zasady zatrudnienia podwykonawców.

– To bardzo dobra wiadomość, przy założeniu, że unijna dyrektywa zostanie wprowadzona niezwłocznie do prawa krajowego – mówi ekspert Pracodawców RP Jacek Cieplak.

– Zmiany te są zbieżne z postulatami Pracodawców RP. Od dawna przedstawialiśmy opinie, w których podnosiliśmy m.in. kwestię odstąpienia od kryterium najniższej ceny – kontynuuje ekspert. – Teraz najważniejszą sprawą jest jak najszybsza implementacja unijnych przepisów do naszego porządku prawnego. Chodzi bowiem o to, aby nie dochodziło więcej do sytuacji, w których wybór oferty z najniższą ceną kończył się katastrofą – jak chociażby w przypadku budowy autostrady A2 przez chińską firmę Covec.

– Dotychczas urzędnicy – z obawy przed zarzutami o korupcję – bali się wybrać droższą ofertę. Miejmy nadzieję, że teraz, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, będziemy wreszcie stawiać na najlepszego, a nie najtańszego wykonawcę – podsumowuje swoją wypowiedź Jacek Cieplak.