Od soboty obowiązują nowe przepisy określające zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. Dają one gminom możliwość ustalenia własnych kryteriów przyznania miejsca w placówce.
- Wstępnie ustaliliśmy, że na podstawie naszych kryteriów będziemy w pierwszej kolejności przyjmować dzieci, których opiekunowie pracują i nie mogą się nimi zajmować – mówi "DGP" Irena Koszyk, naczelnik wydziału oświaty w Opolu.
Podobnie ma być w Gdyni. – Poza tym chcemy, aby rodzeństwo miało gwarancję, że będzie w tej samej placówce. Wprawdzie w samorządowych przedszkolach nie obowiązuje rejonizacja, ale chcemy, aby dzieci były najpierw przyjmowane do placówek obok ich miejsca zamieszkania – wylicza Ewa Łowkiel.
– Jeśli tego ostatniego kryterium nie wprowadzimy, to rodzice mogą występować o dowóz dzieci do przedszkoli lub wypłatę rekompensaty – dodaje. Więcej>>

Polecamy: Kryteria przyjęcia do przedszkoli określi ustawa

Ustawa rekrutacyjna będzie jednym z głównych tematów I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 22 stycznia 2014 r. w Warszawie>>