Po raz pierwszy na czele 34-osobowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych stanęła kobieta – delegaci wybrali na te funkcję prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic z Uniwersytetu Śląskiego. Nowa Przewodnicząca przez kilkanaście lat orzekała w sprawach podatkowych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach i w Podatkowej Komisji Odwoławczej katowickiej Izby Skarbowej. Obecnie pełni funkcję arbitra przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest uznanym ekspertem w sprawach finansów samorządu terytorialnego. Przewodnicząca jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji naukowych, a także laureatem licznych nagród za osiągnięcia naukowe w tym m.in. Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
IV Krajowy Zjazd wybrał też pozostałe organy Izby - Krajową Komisję Rewizyjną, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Sądy Dyscyplinarne. Podjęto kilkadziesiąt uchwał wprowadzających zmiany w etyce zawodowej, statucie i zasadach etyki, a także w zasadach finansowania Izby. Jedną z ważniejszych uchwał był program Izby na lata 2014-2017, w którym znalazły się m.in. zapisy dotyczące planowanej deregulacji zawodu.
W trakcie uroczystej części Zjazdu przyznano odznaczenia za szczególne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla prof. dr hab. Ryszarda Mastalskiego oraz prof. dr hab. Leonarda Etela. Po raz pierwszy wprowadzono sztandar KIDP, który ufundowało 16 regionalnych oddziałów Izby.
Zjazd był transmitowany w serwisie internetowym KIDP tak, że każdy doradca podatkowy miał możliwość śledzenia na żywo trzydniowych obrad.
Więcej szczegółowych informacji na temat Zjazdu i podjętych decyzji na www.krdp.pl