Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych wyszło z inicjatywą promowania usług naszych placówek w tym państwie. W tym celu weźmiemy udział w targach, które w połowie kwietnia 2014 roku odbędą się na Ukrainie. Stowarzyszenie będzie tam miało duże stoisko. Przygotowujemy katalogi i materiały dla potencjalnych klientów. Zaprosiliśmy też do Polski ukraińskich dziennikarzy, którzy bardzo zainteresowali się tematem. W wyniku tego powstało wiele publikacji prasowych w ukraińskich mediach.

Z informacji naszych członków, którzy badali rynek ukraiński, wynika, że w kraju tym istnieje duże zapotrzebowanie na usługi medyczne. Polska oferta może być dla pacjentów z Ukrainy atrakcyjna, z uwagi na ceny niższe niż na przykład w Niemczech i bliskie sąsiedztwo. Oceniamy, że jest to bardzo perspektywiczny rynek.

Polska miała obowiązek wdrożenia dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej do 25 października 2013 roku. Dotychczas jednak nie zrobiono nic w tej sprawie i Polska jest nieprzygotowana do wdrożenia tych przepisów.

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.