Mapa obejmuje placówki utworzone w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostępna jest na stronie: www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-zlobki