Instytut Badań Akademickich HIS (Institut für Hochschulforschung) w Hanowerze zbadał przebiegu kariery zawodowej i poziomu zarobków 4700 absolwentów niemieckich uczelni, rocznika 2000/2001. Wyniki zadań pokazały, że od czasu zrobienia dyplomu tylko jeden procent młodych akademików był bez pracy. Obserwowano też przez 10 lat wysokość zarobków absolwentów tego rocznika. Poziom zarobków przewyższał średnią krajową (w 2012 brutto 28 950 euro rocznie).

Sytuacja zawodowa większości absolwentów wyższych uczelni jest bardzo zadowalająca. Z indywidualnych ocen wynika, że są oni w dużej mierze zadowoleni z pracy zawodowej. Aż 88 procent badanych podało, że znalazło odpowiednią pracę. 85 procent osób podoba to, czym się zajmują zawodowo, 78 procent chwali atmosferę w pracy, a 73 procent stanowiska, które piastują.

Źródło: Deutsche Welle