Najbliższe szkolenie odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 18 i 19 września 2013 r. w godzinach od 9-16:30. Szkolenie jest dedykowane w szczególności pracownikom zajmujących się z kontraktowaniem realizowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w podmiotach działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są telefoniczne (022) 572 63 28 lub mailowo na adres akademianfz@nfz.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 6459, 6281, 6110, 6257.


Źródło: www.nfz.gov.pl