„Projektowane rozporządzenie, które ma w sposób kompleksowy regulować ochronę danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będzie mieć znaczący wpływ także na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia. Należy więc zapewnić, aby przyjęte regulacje we właściwy sposób uwzględniały specyfikę działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych.” – pisze Prezes NRL.


Źródło: www.nil.org.pl