Samozatrudnienie jako forma współpracy

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana rozmiarami i...

25.07.2013

Rejestracja spółek osobowych - jak złożyć wniosek?

Małe i średnie firmy

Określone w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe tj. jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna podlegają wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie informatycznym...

25.07.2013

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Małe i średnie firmy

Po ustawach zmniejszających obciążenia przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki wprowadziło kolejne zmiany, które mają służyć zwiększeniu płynności przedsiębiorców. Celem tych rozwiązań jest...

25.07.2013

Ćwierć miliona firm mniej w ciągu roku

W ciągu roku liczba najmniejszych firm (prowadzonych przez osoby samozatrudnione) zmniejszyła się o ponad 193 tysiące, a w ciągu kwartału o ponad 98 tysięcy. Na początku kwietnia tego roku było ich...

25.07.2013

Pomorze: uruchomiono kredyty z dopłatami z WFOŚiGW

Środowisko

Bank Ochrony Środowiska S.A. uruchomił sześć linii kredytowych z dopłatami do oprocentowania kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach których osoby...

25.07.2013

Wznawiając działalność nie można wpisać daty wstecznej

Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może wznowić wykonywanie działalności gospodarczej określając we wniosku o zmianę wpisu datę wznowienia działalności gospodarczej. Nie jest możliwe...

25.07.2013

Obowiązkowa analiza dla wszystkich budynków

Budownictwo

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 3 października 2013 r., dla wszystkich budynków, niezależnie od ich powierzchni użytkowej, należy dokonać analizy możliwości racjonalnego...

25.07.2013

W 2012 r. prawie 400 mln euro nadużyć w budżecie UE

W 2012 r. w wydatkach budżetowych UE wykryto nadużycia finansowe na kwotę 315 mln euro, a po stronie dochodów budżetowych na 77,6 mln euro - poinformowała w środę Komisja Europejska. Rok wcześniej...

25.07.2013

Pełnomocnik załatwi sprawę przedsiębiorcy on-line

Od 1 lipca 2013 r. pełnomocnicy przedsiębiorców mogą zarządzać wpisami swoich mocodawców online. Oznacza to, iż pełnomocnik przedsiębiorcy uwidoczniony we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o...

25.07.2013

Architekci podszkolą uczniów i nauczycieli

Licea starają się wzbogacić swoją ofertę programową, współpracując z praktykami. Po prawnikach swoją pomoc dla szkół deklarują architekci, którzy poza prowadzeniem lekcji dla uczniów chcą też szkolić...

25.07.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski