Częstochowa kupuje 40 autobusów gazowo-elektrycznych

Nowe technologie

40 nowych autobusów miejskich o napędzie gazowo-elektrycznym zamówiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Częstochowie. Tego rodzaju napęd hybrydowy nie był dotąd stosowany w Polsce obok...

18.12.2014

Udział w bezpłatnej pomocy prawnej dobrowolny

Rynek

Udział adwokatów i radców prawnych w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa, będzie dobrowolny - twierdzi prezes NRA Andrzej Zwara.

18.12.2014

W Piekarach Śląskich powstanie nowy szpital

W Piekarach Śląskich realizowana jest inwestycji związana z rozbudową Szpitala Miejskiego p.w. św. Łukasza. Koszt drugiego etapu prac wynosi 33 976 246,08 zł. W ramach tego etapu powstanie...

18.12.2014

Indywidualny tok studiów tylko za zgodą studenta

Bez wniosku i zgody studenta dziekan nie może wyznaczyć indywidualnej organizacji studiów orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po skardze wniesionej przez jedną ze studentek objętej...

18.12.2014

Wolne stanowiska prokuratorskie

Rynek

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione oraz utworzone kolejne wolne stanowiska.

17.12.2014

UE: jest porozumienie ws. opłat interchange

Komisja gospodarczo-monetarna PE oraz negocjatorzy krajów członkowskich opowiedzieli się w środę za tym, aby opłaty za transakcje przy użyciu karty, które pobierają banki, były rozliczane na takich...

17.12.2014

MZ: nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2015

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt obwieszczenia zawierającego listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w...

17.12.2014

Sejm zmienił ustawę o organizacji rynku mleka

Sejm przyjął nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka, która m.in. zmniejsza ustawowe ograniczenia w dysponowaniu indywidualną kwotą mleczną. Nowe przepisy mają umożliwić lepsze wykorzystanie...

17.12.2014