Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych (ODPP) to projekt odbywający się w tym samym czasie w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce, stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie studentów praktyczną stroną zawodów prawniczych. 

Na ODPP składa się szereg warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie możliwości zawodowych studentów prawa i młodych prawników, spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, warsztaty z pisania pism procesowych, a także szkolenia przygotowujące do umiejętnego zdobywania zatrudnienia za granicą. 
 
Projekt ma również na celu ułatwienie startu młodym adeptom prawa, odnalezienie się i zwiększenie ich szans na trudnym rynku pracy i praktyk oraz pokazanie różnorodnej ścieżki kariery po studiach prawniczych. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych mają też promować aktywność i zachęcać studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego. 
 
Podczas IX Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych w Poznaniu przewidziano m.in. warsztat "Język opinii prawnej jako kluczowa kompetencja prawnika" Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dotyczący sztuki komunikacji w prawie, warsztat z projektowania pism procesowych w postępowaniu karnym odwoławczym, szkolenie SuperMemo z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, warsztat Deloitte dotyczący wykorzystania działań restrukturyzacyjnych w rozwoju biznesu oraz prelekcję na temat praktyk międzynarodowych. Każdemu uczestnikowi przyznane zostaną certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach. 
 
Szczegółowe informacje na temat IX Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych w Poznaniu dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia na Facebooku. 
 
Kinga Mierzyńska – Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu