Szansę na laptop, z darmowym dostępem do Internetu, mają uczniowie i absolwenci publicznych gimnazjów, którzy mieszkają w Warszawie. Pod uwagę będą również brane wyniki z egzaminów: szóstoklasisty i gimnazjalnego, oraz dochody w rodzinie. Maksymalnie mogą wynosić 1270,00 złotych netto na osobę.
Zgłoszenia do udziału w projekcie „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” są podzielone na dwa etapy:
- do 7 kwietnia wnioski o przyznanie komputera mogą składać uczniowie obecnych I i II klas gimnazjum,
- od 8 do 30 września wnioski o przyznanie komputera będą mogli składać uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w I klasie gimnazjum, oraz ci, którzy wtedy będą już absolwentami klas III (obecni uczniowie klas III).
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy>>

Polecamy: Prymusi ze stolicy mogą starać się o darmowego laptopa z internetem