2014-04-04
Egzamin


Jak przypomina resort,  w trakcie egzaminu zdający opracowywali dwa zadania pisemne dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Egzamin trwał po 6 godzin każdego dnia.
Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych z siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych weszło 7 osób – 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli samorządu zawodowego komorników i jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny.
Z komunikatu MS wynika, że frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad izb komorniczych (oficjalne dane będą znane po przesłaniu protokołów i odpisów uchwał), do egzaminu przystąpiło 624 zdających, a zatem 99% spośród 629 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu.
Na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności.
Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w ciągu miesiąca.

Zadania na egzamin komorniczy>>>